Please assign a menu to the primary menu location under menu

Technology

ಗೋಪೈಸಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 35 ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ
Technology

ಗೋಪೈಸಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 35 ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವ, ಗೋಪೈಸಾ, 3.5 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್...

read more
Technology

ಗೋಪೈಸಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 35 ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವ, ಗೋಪೈಸಾ, 3.5 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್...

read more
ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ
Technology

ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ

US, EMEA ಮತ್ತು APAC, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಏಕೈಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ: Koo(ಕೂ) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್...

read more