Tag: GST collection

BIG BREAKING NEWS: GST ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಶೇಕಡ 27ರ ಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ 1.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ...

Read more

State News

National News

International News

Technology News

error: Content is protected !!