Tag: ಲಸಿಕಾಕರಣ

ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಛಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ.. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ

<!-- ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಛಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ.. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ...

Read more

State News

National News

International News

No Content Available

Technology News

error: Content is protected !!