Tag: ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ತಪಕೀರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ವಿತರಣೆ.

<!-- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ತಪಕೀರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ವಿತರಣೆ. ...

Read more

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ರಸೂಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ವಿತರಣೆ.

<!-- ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ರಸೂಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ...

Read more

State News

National News

International News

No Content Available

Technology News

error: Content is protected !!