Tag: ನಗರ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ರಸೂಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ವಿತರಣೆ.

<!-- ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ರಸೂಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ...

Read more

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು &ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ.

<!-- ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು &ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ. ...

Read more

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರ್ ನಗರ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟರ್

<!-- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರ್ ನಗರ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವ ...

Read more

State News

National News

International News

No Content Available

Technology News

error: Content is protected !!