Tag: ಕೆರೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರ್ ನಗರ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟರ್

<!-- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರ್ ನಗರ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವ ...

Read more

State News

National News

International News

No Content Available

Technology News

error: Content is protected !!