Tag: ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ್ ಖಾನಾಪುರ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ವಿನೂತನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ…

<!-- ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ್ ಖಾನಾಪುರ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ವಿನೂತನ ...

Read more

State News

National News

International News

No Content Available

Technology News

error: Content is protected !!