Technology

ʼಆಧಾರ್ʼ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಬದಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಫೋಟೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ...

Read more
Page 1 of 10 1 2 10

State News

National News

International News

Technology News

error: Content is protected !!